Det trengs 1-2 lagkontakter per lag. Lagkontaktene har stor betydning for spillerne, laget, trenerne og klubben.

Oppgavene til lagkontakten er:

Holde oversikt over hvem som er med.

  • Be nye melde seg inn via nettsiden vår, samt å melde i fra til styrets medlemslisteansvarlig dersom noen slutter (Håvard Rekstad).

Melde på lag til miniturneringer og lede laget dersom trener ikke kan stille pga egne kamper.

  • Sørge for at drakter, køller og keeperdrakt er med til minirundene (og tilbake igjen). Ikke lurt å låne ut baller på minirundene. De forsvinner fort.

Følge opp at det går greit på treningene. Være kontakt mellom foreldre, trener og styrets sportslige leder for barnelagene.

Markere avslutning av sesongen, enten med foreldreturnering, pizzakveld, diplomutdeling eller hva som måtte passe. Ta gjerne initativ til sosiale tiltak også ellers i sesongen. Desto flere sosiale tiltak, desto bedre miljø.

Samle sammen utstyr etter sesongen og levere på Freidigs klubbhus (leveres inn mellom 1. og 14 mai).

Styret innkaller alle lagkontakter til minimum ett møte i sesongen. Her får man informasjon og kan være med å forme hvordan vi arbeider.

Minirunder

Sjekk hvor mange som kan delta, og finn ut om dere kan stille lag.

Ha kontakt med trenerne og finn ut om de blir med eller ikke.

Møt opp 30 min før lagets første kamp. Spillerne bør være der minst 20 min før.

Lever inn navneliste over påmeldte spillere til sekretariatet innen første kamp.

Kurs

“Laglederlisenskurs” er påbudt for alle som oppholder seg på benken for serielag (fra 12 år og opp), men anbefales også for lagkontakter for yngre lag. Det gir et bedre innblikk i sporten.

“Velkommen til innebandy” er et kveldskurs som gir en kort introduksjon til innebandy og skal ufarliggjøre det å lede aktivitet i innebandy.

“Verdens beste idrettsforelder” er et kurs beregnet på foreldre og foresatte å skape en best mulig idrettsopplevelse for barn og unge.

“Trener 1 – innebandy” er det første trinnet på trenerstigen innen innebandy.

Se kurstilbudet til Midt-Norge Bandyregion her: http://mnbr.no/regelverk/kurs.asp

Nettside, facebook og Freidigbladet

Lagkontaktene kan få skrivetilgang til klubbens nettsider, hvor hvert lag kan ha egen side. Her kan man legge ut info, bilder o.l.

Alle oppfordres til å levere inn stoff til Freidigbladet som kommer ut to ganger i året. Be gjerne andre foreldre skrive/fotografere.

Be the first to comment.

Leave a Reply