Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at norsk idrett skal kreve politiattest som et forebyggende tiltak mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller
ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal
fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med styrets kontaktperson for politiattester. Navn og kontaktinformasjon for styrets kontaktperson for politiattester finner du her.
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.
Styrets kontaktperson for politiattester har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Fremgangsmåte:

  1. Søknaden om politiattest fylles ut av den enkelte trener (og evt. leder/oppmann) og overleveres deretter til styrets kontaktperson for politiattester for medunderskrift
  2. Søknaden videresendes til politiet. Av praktiske hensyn kan flere søknader samles og sendes i en konvolutt av kontaktperson. Normal har hver enkelt ansvar for å sende søknaden.
  3. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.
  4. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til styrets kontaktperson for politiattester.

Freidig skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. Styrets kontaktperson for politiattester fører liste over de som har søkt om politiattest og noterer også hvem som har levert politiattest til gjennomsyn og hvem som ikke har levert politiattest etter at søknad er levert.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Nyttige lenker:

NIFs informasjonssider om politiattest

Søknadsskjema for politiattest

Taushetserklæring for styrets kontaktperson

 

ss

Be the first to comment.

Leave a Reply