Politiattester for trenere og lagledere

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller
ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal
fremskaffe politiattest. Om politiattester.

Oppgaver for lagkontakt serielag

 • Holde à jour medlemsliste
  • Du får tilgang til Klubbadmin, avdelingens medlemsregister, hvor all medlemsinfo ligger.
  • Sørge for at nye spillere melder seg inn og gi beskjed til medlemslisteansvarlig når noen slutter.
  • Sørg for at spillere ikke spiller kamp før de har betalt lisens.
  • Legg inn draktnummer i medlemsregisteret.

 

 • Praktiske ting rundt kamper
  • Sette opp liste med ansvarlig for sekretariat til hjemmekampene (ca 10 kamper hver sesong)
  • Fylle ut kampskjema før kamp
  • Sende inn resultat etter hjemmekamp
  • Betale dommer (sendes til regnskapsfører for utbetaling etterpå)
  • Ha med baller / kjegler til oppvarming før kamp
  • Kan du ikke møte selv: skaff en vikar som vet hva hun/han skal gjøre

 

 • Være kontaktledd mellom spillerne, foreldre, trener og styret. Eksempler:
  • Informere om kamper, tid og sted
  • Arrangere lagmøte ved behov / årlig
  • Hjelpe med dugnader, for eksempel dele ut enjoyguider.
  • Spørre trener om siste trening før jul og formidle det til spillere/foreldre.
  • Informere trener om spesielle ting (klasseturer som medfører at ingen møter på trening).

 

 • Ved reiser: Finne ansvarlig for å arrangere reise

 

 • Sosialt / sponsing / nettside / kjørelag til treninger
  • Sørge for sosialt tiltak for laget to ganger i sesongen.
  • Oppnevne noen som har ansvar for sponsing
  • Oppnevne noen som kan skrive om laget til Freidigbladet og hjemmesiden
  • Arrangere kjørelag til trening og kamp

 

 • Kurs

Laglederlisenskurs er påbudt for serielag (fra 11 år og opp). Velkommen til Innebandy gir er et kveldskurs som gir en kortere introduksjon. Se tilbud her: http://mnbr.no/regelverk/kurs.asp

 

Utskriftsvennlig versjon.

Kjøregodtgjørelse for trener/lagleder.

Trener/lagleder som må bruke egen bil til kamp på strekninger over 10 km kan få reiseutgifter (drivstoff, bomavgift, ferje,..) dekket på grunnlag av innlevert kjørebok. Dette bør avtales med styret på forhånd dersom det  blir store beløp.

Kjørebok i regneark (xls)  | Kjørebok pdf.

Be the first to comment.

Leave a Reply